Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 7 Artificial intelligence – Chương trình mới

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 7 Artificial intelligence – Chương trình mới

Chương trình này sẽ hiển thị các từ vựng có trong Unit 7 Artificial intelligence cho các bạn.

Với mỗi từ sẽ có hai giọng đọc nam và nữ chuẩn sẽ giúp bạn phát âm theo một cách dễ dàng.

Với mỗi từ đều có hình minh họa sinh động dễ hiểu của từ đó.

Chương trình súc tích, dễ hiểu, dễ học. Chúc các bạn học tốt tiếng anh lớp 12 nhé!