Grindererr Vs Artificial Intelligence (Streamer vs AI)

Grinderová neznalosť elektroniky ho dostava do problémov.
Ale kedže vychodil vysokú školu, tak sa vie vynájsť tejto modernej dobe po svojom … jebaním do stola.